Հաշվետվություն Ստեփանավանի թիվ 2 հիմնական դպրոցում կատարած հիմնական ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.01.2018-01.04.2018

hashv 2018թ1եռ Ստեփ.2դպ (2)

Հանրային քննարկման արդյունքում 2018թ բյուջեի նախագծի փոփոխված ձև

Ստեփանավանի N2 հիմնական դպրոցի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի կողմից դիտողություններ և առաջարկներ չլինելու պատճառով բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում փոփոխություններ չի կատարվել: