ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ N2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2019թ-01.07.2019թ.

01.07.2019թ. հաշվ. (1)