ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԹԻՎ 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2019-01.04.2019ԹԹ

2019hashv.2school