Հանրային քննարկման արդյունքում 2018թ բյուջեի նախագծի փոփոխված ձև

Ստեփանավանի N2 հիմնական դպրոցի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի կողմից դիտողություններ և առաջարկներ չլինելու պատճառով բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում փոփոխություններ չի կատարվել: